پروژه‌ها

برای ارتباط با مدیران گروه کلیک نمایید.

زمینه‌سازی توسعه نظام آماری اقتصاد صنایع فرهنگی با تأکید بر رویکرد نوآورانه و دانش بنیان

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

تهیه آمارهای اقتصادی شرکت‌های نانو

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

بررسی سازوکارهای ضمانت فعالیت فناورانه با تأکید بر حوزه اخذ اعتبار و صادرات

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (204.55 کیلوبایت)

شبیه‌سازی نظام پولی و بانکی در ایران با استفاده از مدل پایه

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

کاربست اجرای الگوی ساماندهی گازهای همراه نفت سوزانده‌شده

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

طراحی و معرفی شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در بورس انرژی با تأکید بر نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به‌منظور شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارها

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

بررسی فرصت‌های همکاری در کشورهای همسایه

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

سلسله نشست‌های اقتصاد دانش‌بنیان

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

بررسی تهدیدات نظام ارزی و نظام تبادلات بین‌المللی شبکه بانکی کشور و ارائه راهکارهای مقاوم‌سازی آن

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

واکاوی چالش‌های نظام ضمانت از صادرات کشور و تبیین راهکارهایی در راستای ارتقاء کارآمدی آن

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

صفحه‌ها