گروه جامعه و پیشرفت

توجه به مقتضایات خاص بومی- اسلامی کشور ایران در پیشرفت، به خصوص در حوزه علم، فناوری و نوآوری، تبیین کننده ضرورت شکل گیری «گروه جامعه و پیشرفت» است. این گروه تلاش می کند تا با اتخاذ رویکرد مبنایی و در عین حال کاربردی در پژوهش ها، مدل ها و الگوی مطلوب برای پیشرفت را استخراج نماید. همچنین این گروه با توجه ویژه خود به مطالعات اجتماعی، اقتضائات بومی  پیشرفت را نیز مورد توجه قرار داده و زمینه ترویج و گفتمان سازی آن در بین نخبگان و سطح عمومی اجتماع را فراهم می کند.

  • شناخت وضعیت پیشرفت کشور ( وضع موجود پیشرفت کشور در ابعاد مختلف علمی، فناوری، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و...)
  • توسعه مدل های بومی- اسلامی برای پیشرفت، ترویج و گفتمان سازی آن
  • حل مسائل  اولویت دار پیشرفت با در نظر گرفتن اقتضائات اجتماعی- فرهنگی
  • مساله یابی و شبکه سازی با نهادها و بازیگران فعال در جهت کمک به پیشرفت
  • مطالعات اجتماعی مرتبط با توسعه علم و فناوری
نام همکارسمت/ جایگاه/ نقش
همکار پروژه‌ای
پژوهشگر
عضو هیئت علمی
# عنوان نویسنده(ها) سال انتشار پیوست
1 ارائه الگوی سیاست گذاری توسعه فناوری اطلاعات در دانشگاه های افسری آجا محمد خادمی کله‌ لو 1398 PDF icon دریافت فایل (950.69 کیلوبایت)
2 A Justice-Oriented Innovation System: A Grounded Theory Approach زهرا ابوالحسنی 1393 PDF icon دریافت فایل (332.54 کیلوبایت)
3 ارزیابی برخی از مدلهای نوآوری از منظر میزان هماهنگی با اهداف عدالت اجتماعی زهرا ابوالحسنی 1393 PDF icon دریافت فایل (920.71 کیلوبایت)
4 آسیب شناسی فرایند تأسیس رشته‌های جدید دانشگاهی در ایران (مورد علوم انسانی) مریم محمودی, محمد خادمی کله‌ لو 1395 PDF icon دریافت فایل (358.04 کیلوبایت)
5 چالش‌های اخلاق اجتماعی در حوزه فناوری 1395 PDF icon دریافت فایل (172.81 کیلوبایت)
6 ویژگی‌های اصلی "نظام علم" در دیدگاه اسلامی زهرا ابوالحسنی 1394 PDF icon دریافت فایل (443.8 کیلوبایت)
7 تدوین الگوی چندوجهی ارزیابی توسعه علوم انسانی مریم محمودی 1396 PDF icon دریافت فایل (391.44 کیلوبایت)
8 بررسی جامعه شناختی علل بحران آب در ایران: روایتی از آغاز یک پژوهش مریم محمودی 1397 PDF icon دریافت فایل (442.94 کیلوبایت)
9 الگوی مفهومی راهبری فناوری اطلاعات در مؤسسات آموزش عالی محمد خادمی کله‌ لو 1397 PDF icon دریافت فایل (1 مگابایت)