مقاله‌ها

ردیف عنوان مقاله نویسنده(ها) سال انتشارصعودی نام مجله گروه پژوهشی پیوست تصویر جلد مقاله
1 نقش قانون برگزاری مناقصات در سیاست تدارکات دولتی حامی نوآوری محمد حسین پیروی مصطفی شالبافی میثم نریمانی 1398 فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري اقتصاد دانش‌بنیان PDF icon دریافت فایل (1.27 مگابایت)
2 مبانی نظری سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری از نگاه مکاتب علم اقتصاد میثم نریمانی 1398 فصلنامه سیاست علم و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان PDF icon دریافت فایل (395.72 کیلوبایت)
3 Combining Soft Systems Methodology with Interpretive Structural Modeling and System Dynamics for Network Orchestration: Case Study of the Formal Science and Technology Collaborative Networks in Iran ،عادل اذر، علی شهابی، رضا رادفر، رضا اسدی فرد 1398 Systemic Practice and Action Research سیاست نوآوری و آینده‌نگاری PDF icon دریافت فایل (1.54 مگابایت)
4 سیاست‌های حمایت از شبکه‌سازی با هدف توسعه علم و فناوری رضا اسدی فرد 1398 فصلنامه سیاست علم و فناوری سیاست نوآوری و آینده‌نگاری PDF icon دریافت فایل (426.16 کیلوبایت)
5 تحلیل نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران علی شهابی عادل آذر رضا رادفر رضا اسدی فرد 1398 فصلنامه مدیریت توسعه فناوری سیاست نوآوری و آینده‌نگاری PDF icon دریافت فایل (1.45 مگابایت)
6 سیاستهاي هدایت سرمایهگذاري مستقیم خارجی براي توسعه فناوري امیر ذاکری محمدصادق صارمی 1398 فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري اقتصاد دانش‌بنیان PDF icon دریافت فایل (449.43 کیلوبایت)
7 چالشهای همکاری فناورانه نامتقارن شرکتهای بزرگ با شرکتهای کوچک فناوری‌محور نانو رضا اسدی فرد, آرمان خالدی 1398 فصلنامه سیاست علم و فناوری سیاست نوآوری و آینده‌نگاری PDF icon دریافت فایل (2.28 مگابایت)
8 تحلیل‌چالش‌های‌راهبری‌شبکه‌های‌رسمی‌همکاری‌علم‌وفناوری (‌مورد‌مطالعه:‌شبکه‌های‌منتخب‌در‌ایران) علی شهابی عادل آذر رضا رادفر رضا اسدی فرد 1398 نشریه علمی مدیریت نوآوری سیاست نوآوری و آینده‌نگاری PDF icon دریافت فایل (635.37 کیلوبایت)
9 الگوی توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران ،مهدی الیاسی ،پیام حنفی‌زاده سید حبیب اله طباطبائیان, مجید حسنی پارسا 1397 فصلنامه مدیریت نوآوری PDF icon دریافت فایل (737.58 کیلوبایت)
10 بررسی نقش نظام آماری در حکمرانی: مطالعه موردی حوزه فناوری و نوآوری روح اله ابوجعفری, سید محمد حسین شجاعی, مجتبی نصراللهی نسب 1397 سیاست نامه علم و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان PDF icon دریافت فایل (787.68 کیلوبایت)

صفحه‌ها