مقاله‌ها

ردیف عنوان مقاله نویسنده(ها) سال انتشارصعودی نام مجله گروه پژوهشی پیوست تصویر جلد مقاله
1 عوامل ضروری برای موفقیت همکاری فناورانه نامتقارن بین بین شرکتهای بزرگ و کوچک در بخش نانوفناوری ایران شعبان الهی،مهدی مجیدپور رضا اسدی فرد, آرمان خالدی 1398 کنفرانس بین المللی مدیریت سیاست نوآوری و آینده‌نگاری PDF icon دریافت فایل (591.89 کیلوبایت)
2 توصیه های سیاستی برای ارتقای نظام مالکیت فکری در ایران جواد مشایخ 1398 فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري مطالعات بین‌الملل علم وفناوری PDF icon دریافت فایل (494.52 کیلوبایت)
3 نقش قانون برگزاری مناقصات در سیاست تدارکات دولتی حامی نوآوری محمد حسین پیروی مصطفی شالبافی میثم نریمانی 1398 فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري اقتصاد دانش‌بنیان PDF icon دریافت فایل (1.27 مگابایت)
4 مبانی نظری سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری از نگاه مکاتب علم اقتصاد میثم نریمانی 1398 فصلنامه سیاست علم و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان PDF icon دریافت فایل (395.72 کیلوبایت)
5 بخش بندی رفتار بخشندگی در چهارچوب بازاریابی اجتماعی خیریه سعید مسعودی پور 1398 پژوهش های مدیریت در ایران اقتصاد دانش‌بنیان PDF icon دریافت فایل (1 مگابایت)
6 Combining Soft Systems Methodology with Interpretive Structural Modeling and System Dynamics for Network Orchestration: Case Study of the Formal Science and Technology Collaborative Networks in Iran ،عادل اذر، علی شهابی، رضا رادفر، رضا اسدی فرد 1398 Systemic Practice and Action Research سیاست نوآوری و آینده‌نگاری PDF icon دریافت فایل (1.54 مگابایت)
7 سیاست‌های حمایت از شبکه‌سازی با هدف توسعه علم و فناوری رضا اسدی فرد 1398 فصلنامه سیاست علم و فناوری سیاست نوآوری و آینده‌نگاری PDF icon دریافت فایل (426.16 کیلوبایت)
8 تحلیل نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران علی شهابی عادل آذر رضا رادفر رضا اسدی فرد 1398 فصلنامه مدیریت توسعه فناوری سیاست نوآوری و آینده‌نگاری PDF icon دریافت فایل (1.45 مگابایت)
9 سیاستهاي هدایت سرمایهگذاري مستقیم خارجی براي توسعه فناوري امیر ذاکری محمدصادق صارمی 1398 فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري اقتصاد دانش‌بنیان PDF icon دریافت فایل (449.43 کیلوبایت)
10 چالشهای همکاری فناورانه نامتقارن شرکتهای بزرگ با شرکتهای کوچک فناوری‌محور نانو رضا اسدی فرد, آرمان خالدی 1398 فصلنامه سیاست علم و فناوری سیاست نوآوری و آینده‌نگاری PDF icon دریافت فایل (2.28 مگابایت)

صفحه‌ها