آرمان خالدی

آرمان خالدی

  • سمت: 
    پژوهشگر گروه سیاست نوآوری و آینده‌نگاری
  • تلفن تماس: 
    داخلی 1377
  • آخرین مدرک تحصيلی: 
    کارشناسی ارشد