شناسایی و پاسخ به مهمترین مسائل کشور در حوزه رشد و توسعه فناوری
مدیریت پژوهش های مبتنی بر علم و فناوری
کمک به جامعه پژوهشی متخصصان و پژوهشگران
اخبار و رویدادها

به همت پژوهشگران پژوهشکده مطالعات فناوری منتشر شد:دیپلماسی علم، روزی نو یا صبحی کاذب؟

کتاب «دیپلماسی علم؛ روزی نو یا صبحی کاذب؟» از معدود کتاب‌های نگاشته شده در زمینه دیپلماسی علم و فناوری است که در قالب مجموعه مقالات، توسط انتشارات بین‌المللی World Scientific در سال 2014 منتشر شده است. اگرچه این کتاب زیر نظر دو تن از محققان دانشگاه اوتاگو نیوزیلند تدوین شده است اما محققان متعددی از کشورهای مختلف در نگارش فصل‌های آن مشارکت داشته و دیدگاه‌های مختلفی را به اشتراک گذاشته‌اند. این کتاب به همت پژوهشگران کمیته مطالعات بین‌الملل علم و فناوری پژوهشکده‌ی مطالعات فناوری (دکتر جواد مشایخ، مهندس عفت نوروزی و مهندس سعیده صارمی) ترجمه و توسط مؤسسه خدمات فرهنگی رسا منتشر گردید.

رویداد ها