شناسایی و پاسخ به مهمترین مسائل کشور در حوزه رشد و توسعه فناوری
مدیریت پژوهش های مبتنی بر علم و فناوری
کمک به جامعه پژوهشی متخصصان و پژوهشگران
اخبار و رویدادها

برگزاری هفتمین نشست عادی از دوره اول کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشکده مطالعات فناوری

هفتمین نشست عادی از دوره اول کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشکده مطالعات فناوری در روز سه‌شنبه 27 بهمن 94 و در محل پژوهشکده برگزار شد. در این نشست که با حضور همه اعضا شامل نمایندگان مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیات و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس، مدیران و معاونان پژوهشکده برگزار شد، مسائل مختلف اجرایی و پژوهشی پژوهشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رویداد ها