شناسایی و پاسخ به مهمترین مسائل کشور در حوزه رشد و توسعه فناوری
مدیریت پژوهش های مبتنی بر علم و فناوری
کمک به جامعه پژوهشی متخصصان و پژوهشگران
اخبار و رویدادها

برگزاری جلسه هم‏اندیشی کارگزاران تبادل فناوری

گروه سیاست نوآوری و آینده‏نگاری پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری با همکاری امور شرکت‏ها و مؤسسات دانش‏بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جلسه‏ای در خصوص آشنایی با موانع و مشکلات کارگزاران تبادل فناوری در کشور برگزار کرد.

رویداد ها