شناسایی و پاسخ به مهمترین مسائل کشور در حوزه رشد و توسعه فناوری
مدیریت پژوهش های مبتنی بر علم و فناوری
کمک به جامعه پژوهشی متخصصان و پژوهشگران
اخبار و رویدادها

ارتقا ظرفیت جذب برای توسعه اقتصاد دانش بنیان ضروری است؛ عدم شکل گیری چرخه ظرفیت جذب در اقتصاد ایران

دهمین نشست تخصصی اقتصاد دانش بنیان با موضوع «حکمرانی، ظرفیت جذب و نوآوری های فناورانه» در محل پژوهشکده مطالعات فناوری با حضور اساتید و پژوهشگران برگزار شد. دکتر علی دینی ترکمانی در این نشست مطرح کرد: چرخه ظرفیت جذب در کشور، ارتقاء بهره وری عوامل تولید و یادگیری و همپایی فناورانه در اقتصاد ایران شکل نگرفته است تا بتوان نتایج مطلوب آن، از جمله تولید و صادرکردن کالای دانش بنیان را مشاهده کرد.

رویداد ها