پروژه‌ها

برای ارتباط با مدیران گروه کلیک نمایید.

تبیین مبنا، ابزار و سازوکارهای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

تبیین مبنا و راهکارهای استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

تبیین مبنا، ابزار و سازوکارهای بهینه خلق پول

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

استقلال اقتصاد از ارز نفتی

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

طراحی سامانه اطلاعات اقتصادی نانو

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

بررسی نظام پولی و مالیاتی ژاپن با تأکید بر نوآوری‌های نهادی

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

مجموعه مقالات اقتصاد دانش‌بنیان

گروه پژوهشی:
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

شناخت عمومی فرصت‌ها و محدودیت‌های مسیرهای ده‌گانه افزایش درآمد سرانه در اقتصاد ایران

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

چالش‌ها و فرصت‌های توسعه صنعت ماشین‌سازی کشور

گروه پژوهشی: گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (1.58 مگابایت)

آسیب شناسی تأسیس رشته جدید دانشگاهی و پیشنهاد رشته‌های جدید علوم انسانی

گروه پژوهشی: گروه جامعه و پیشرفت
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

صفحه‌ها