پروژه‌ها

برای ارتباط با مدیران گروه کلیک نمایید.

بررسی مدل‌‌‌های نوآورانه کسب و کار در سطح جهانی و چالش‌ها و ملاحظات پیاده‌سازی آنها در ایران

گروه پژوهشی: گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

تدوین اسناد استانی توسعه علم و فناوری (گلستان و آذربایجان شرقی)

گروه پژوهشی: گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

بررسی وضعیت صنعت ماشین سازی پیشرفته در کشور

گروه پژوهشی: گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (223.04 کیلوبایت)

ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های قانون دانش بنیان

گروه پژوهشی: گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

بررسی نقش و جایگاه مطلوب سازمان بنادر و دریانوردی

گروه پژوهشی: گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (205.84 کیلوبایت)

طراحی و اجرای پايلوت برنامه حمايت از همکاری شرکت‌های دانش‌بنيان و شرکت‌های بزرگ

گروه پژوهشی: گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

طراحی سامانه‌ یکپارچه مدیریت تبادل فناوری

گروه پژوهشی: گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (460.84 کیلوبایت)

تهیه پیش نویس سند راهبردی ستاد توسعه دیپلماسی علم و فناوری

گروه پژوهشی: گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

پروژه شناسایی و تحلیل اقدامات رسمی کشورها در حوزه مواد حیاتی

گروه پژوهشی: گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (921.69 کیلوبایت)

مطالعه راهبردی حضور ایران در نهادهای بین‌المللی علم و فناوری

گروه پژوهشی: گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (477.63 کیلوبایت)

صفحه‌ها