نشست رونمایی از کتاب روش‌های انتقال و اکتساب فناوری برگزار شد

نشست رونمایی از کتاب "روش‌های انتقال و اکتساب فناوری" با حضور دکتر سپهر قاضی‌نوری، دکتر سروش قاضی‌نوری، دکتر جواد مشایخ و تیم نویسندگان کتاب (دکتر اسدی‌فرد، دکتر خالدی و خانم دکتر نوذری) در تاریخ .7/08/1400 در مرکز نوآوری و فناوری رسا برگزار شد.

در ابتدا دکتر اسدی‌فرد به نمایندگی از تیم نویسندگان، ساختار کتاب و منطق فصل‌‌بندی کتاب را توضیح دادند. در فصل اول به مفاهیم و رویکردها مطرح در حوزه انتقال و اکتساب فناوری پرداخته شده است. در فصل دوم به مدل‌ها و چارچوب‌های موجود برای انتخاب روش مناسب انتقال فناوری پرداخت شده است. با توجه به ماهیت روش‌های مختلف اکتساب فناوری این روش‌ها در قالب سه دسته روش‌های رسمی انتقال فناوری (فصل سوم)، روش‌های همکاری فناورانه (فصل چهارم) و روش‌های غیررسمی انتقال فناوری (فصل پنجم) بررسی شده‌اند و در نهایت فصل ششم یک جمع‌بندی مختصر در مورد کتاب ارائه شده است. علاوه بر این دکتر اسدی‌فرد عنوان کردند که کتاب از چند جنبه دارای نوآوری است از جمله؛ اول، تغییر نگاه به انتقال فناوری و اینکه انتقال فناوری صرفاً انتقال از خارج از کشور به داخل کشور نیست بلکه انتقال فناوری در داخل مرزهای یک کشور و بین بنگاه‌های مختلف قابل انجام است؛ دوم، ارائه موردکاوی‌های متعدد داخلی و خارجی برای انتقال بهتر مفاهیم و سوم،معرفی روش‌های غیررسمی انتقال فناوری.

در ادامه دکتر مشایخ، ضمن ارائه توضیحات لازم در مورد اهمیت بحث انتقال فناوری در کشور، به این موضوع اشاره کردند که در واقعیت خیلی از این روش‌ها به تنهایی کاربرد ندارند و نیاز است که از ترکیب این روش‌ها برای انتقال اثربخشی فناوری استفاده کرد. وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که در کتاب به اهمیت چرخه عمر برای تصمیم‌گیری در مورد روش مناسب انتقال فناوری اشاره شده است، اما واقعیت این است که تعیین اینکه فناوری در کدام مرحله چرخه عمر است سخت است. بنابراین در عمل استفاده از برخی از این نکاتی که در کتاب‌ها و مقالات برای تعیین روش مناسب انتقال فناوری ذکر شده‌اند، امکان‌پذیر نیست. در ادامه دکتر سروش قاضی‌نوری به عنوان رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و حامی طرح کتب فاخر، ضمن تشکر از نویسندگان کتاب به اهمیت بحث انتقال فناوری و ارائه محتوای علمی برای دانشجویان این حوزه اشاره کردند.

در نهایت نشست با پرسش و پاسخ و پذیرایی خاتمه یافت.