دومین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه برگزار می شود

بررسی ابعاد طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه در دوران قبل، حین و بعد از خدمت مقدس سربازی در سه کلان محور  (خدمت وظیفه عمومی، توانمند سازی و تعالی کارکنان وظیفه / هدفمند سازی مهارت آموزی /اشتغال موثر کارکنان وظیفه) در قالب مقاله و آثار هنری شامل عکس، فیلم، انیمیشن و...

مهلت ارسال آثار ۱ آبان ۱۴۰۱
جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی
www.confsarbazmaher.ir
مراجعه فرمایید.

تلفن تماس: 021۶۳۱۰۸۲۳۳
دومین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه