رصد اشتغال سربازان مهارت آموخته؛ گامی در جهت اعتلای طرح جامع مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه

با توجه به پیشنهاد اولیه طرح جامع مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح از سوی پژوهشکده مطالعات فناوری و همچنین مشارکت راهبردی پژوهشکده در تکامل و توسعه این طرح، از بدو شکل‌گیری قرارگاه مهارت‌آموزی، اتاق فکر و اقدام سرباز ماهر با مأموریت پشتیبانی پژوهشی و اجرایی از اهداف طرح جامع مهارت‌آموزی ، در پژوهشکده تشکیل شده است.

در راستای کمک به بهبود وضعیت اشتغال جوانان در کشور و همچنین عمل به فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا در خصوص استفاده بهینه از فرصت‌های خدمت مقدس سربازی و ممانعت از شکل‌گیری احساس تضییع وقت و عمر به کسانی که در حال گذراندن این خدمت هستند، طرح جامع مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه از اوایل خردادماه 1396 با ایجاد قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه ذیل ستاد کل نیروهای مسلح اجرایی شد. این طرح درواقع باهدف ارتقاء جذابیت و نشاط در خدمت وظیفه عمومی و همچنین مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه در دوران قبل، حین و پس از خدمت وظیفه عمومی کلید خورد و از شش ماه دوم سال 96 تاکنون توانسته است بیش از 250 هزار سرباز را تحت آموزش‌های مهارتی قرار دهد. قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه بر اساس نقشه راه 5 ساله‌ای که برای طرح جامع مهارت‌آموزی تدوین، تصویب و ابلاغ نموده است پوشش 100 درصدی سربازان را هدف‌گذاری کرده است و آموزش مهارت‌های عمومی، پایه و تخصصی را در دستور کار دارد.

با توجه به پیشنهاد اولیه طرح جامع مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح از سوی پژوهشکده مطالعات فناوری و همچنین مشارکت راهبردی پژوهشکده در تکامل و توسعه این طرح، از بدو شکل‌گیری قرارگاه مهارت‌آموزی، اتاق فکر و اقدام سرباز ماهر با مأموریت پشتیبانی پژوهشی و اجرایی از اهداف طرح جامع مهارت‌آموزی ، در پژوهشکده تشکیل شده است.

به گفته دبیر اتاق فکر و اقدام سرباز ماهر در این پژوهشکده مأموریت اصلی طرح جامع مهارت‌آموزی در کنار افزایش جذابیت و نشاط خدمت وظیفه عمومی، کمک به توسعه قابلیت‌های اشتغال پذیری جوانان در بازار کار است و مهارت‌آموزی در دوران قبل و حین خدمت نیز با همین هدف صورت می‌پذیرد. درواقع هدف غایی و نهایی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه کمک به بهبود وضعیت اشتغال در کشور است که همین امر می‌تواند خدمت وظیفه عمومی را به فرصتی برای مهارت‌آموزی و مهارت ورزی تبدیل نماید. دکتر خادمی همچنین عنوان داشته اند که بدون شک تحقق این مهم نیازمند آگاهی از وضعیت اشتغال سربازان مهارت آموخته در بازار کار است که درواقع بازخوردی برای طرح جامع مهارت‌آموزی و اقدامات ذیل این طرح محسوب می شود. به همین دلیل از آغاز فاز اجرایی این طرح پرداختن به مقوله رصد اشتغال سربازان پس ‌از اتمام دوره خدمت سربازی و ورود به بازار کار، به‌عنوان یکی از گام‌های اجرایی طرح مهارت‌آموزی سربازان در نظر گرفته شده است. در همین راستا الگوی رصد اشتغال سربازان در اتاق فکر سرباز ماهر نیز طراحی شد و یک مرحله نیز به‌صورت آزمایشی به اجرا درآمد تا نواقص و محدودیت‌های این مدل برطرف گردد. به گفته دبیر اتاق فکر سرباز ماهر، رصد اشتغال سربازان 6 ماه پس از اتمام خدمت وظیفه عمومی و به دو شیوه ثبتی و پیمایشی انجام خواهد شد تا بتواند نمای درستی از وضعیت اشتغال سربازان مهارت آموخته در بازار کار ارائه نماید. ایشان عنوان داشتند که قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه تلاش می‌کند تا به‌واسطه رصد اشتغال سربازان مهارت آموخته در بازار کار ضمن دریافت بازخورد از نتایج پیاده‌سازی طرح، زمینه استفاده سربازان از تسهیلات پس از خدمتی طرح جامع مهارت‌آموزی را برای سربازان فراهم آورد. تصویر زیر فرآیند رصد اشتغال سربازان به دو روش ثبتی و پیمایشی را نشان می‌دهد.