گروه جامعه و پیشرفت

توجه به مقتضیات بومی و اسلامی کشور در پیشرفت، به‌ویژه در حوزه علم، فناوری و نوآوری، تبیین کننده ضرورت شکل‌گیری «گروه جامعه و پیشرفت» بوده است. تلاش برای تسهیل فرآیند تدوین، ترویج و پیاده‌سازی الگوی های بومی پیشرفت شناسایی و پیگیری نیازهای پژوهشی در جهت تحول و پیشرفت کشور با تأکید بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی فناوری و نوآوری به‌عنوان مأموریت کلیدی این گروه تعریف شده است. در این گروه تلاش می‌شود تا با اتخاذ رویکرد مبنایی و در عین حال کاربردی در پژوهش‌ها، الگوها و مدل‌های مطلوب برای پیشرفت استخراج گردد.

  • توسعه نظریه‌ها و الگوهای بومی پیشرفت و گفتمان‌سازی آن در میان نخبگان، حاکمیت و عموم جامعه؛
  • رصد، مسئله‌یابی، فرصت شناسی، یافتن راه‌حل‌های بومی و کنشگری فعال در زیست‌بوم تحول و پیشرفت کشور؛
  • توسعه مدل های بومی و اسلامی برای پیشرفت، ترویج و گفتمان‌سازی آن
  • مشارکت در حل مسائل اولویت‌دار تحول و پیشرفت با در نظر گرفتن اقتضائات اجتماعی و فرهنگی کشور؛
  • مسأله‌یابی و شبکه‌سازی با نهادها و بازیگران فعال در راستای نیل به پیشرفت؛
  • مطالعات اجتماعی مرتبط با توسعه علم و فناوری.
نام همکارسمت/ جایگاه/ نقش
عضو هیئت علمی
پژوهشگر
# عنوان نویسنده(ها) سال انتشار پیوست
1 مهارت آموزی کارکنان وظیفه: گزارش یک طرح ملی عبدالحمید کاظمی, ایمان شهرام 1401 PDF icon دریافت فایل (1.53 مگابایت)
2 ارائه ی چارچوب مدل کسب وکار دانشگاهی محمد خادمی کُله‌ لو 1401 PDF icon دریافت فایل (574.62 کیلوبایت)
3 ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی شرکتهای دانش بنیان و نوآور سید محمد صاحبکار خراسانی, محمد خادمی کُله‌ لو 1401 PDF icon دریافت فایل (549.71 کیلوبایت)
4 آسیب شناسی و احصای نقاط بهبود آموزش های مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح براساس مدل وایزبورد محمد خادمی کُله‌ لو 1401 PDF icon دریافت فایل (1.25 مگابایت)
5 طراحی چارچوب ملی صلاحیت محمد خادمی کُله‌ لو 1401 PDF icon دریافت فایل (525.52 کیلوبایت)
6 تدوین الگوی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از منظر امامین انقلاب محمد خادمی کُله‌ لو PDF icon دریافت فایل (888.99 کیلوبایت)
7 تحولات فناورانه بازار کار: دگرگونی اشتغال بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات در ایران و جهان محمد خادمی کُله‌ لو 1401 PDF icon دریافت فایل (856.86 کیلوبایت)
8 بررسی چگونگی مشارکت اقتصادی و اجتماعی دانشگاه ها در جامعه با تمرکز بر مدل های کسب و کار محمد خادمی کُله‌ لو 1400 PDF icon دریافت فایل (642.44 کیلوبایت)
9 هویت دایاسپورایی و ارتباط با وطن: بررسی وضعیت عراقیهای مقیم آمریکا مهدی بهمنی 1399 PDF icon دریافت فایل (580.44 کیلوبایت)
10 بررسی نقش رسانه و روایت سازی در جذابیت خدمت وظیفه عمومی مهدی بهمنی 1400 PDF icon دریافت فایل (524.72 کیلوبایت)

صفحه‌ها