گروه جامعه و پیشرفت

توجه به مقتضیات بومی و اسلامی کشور در پیشرفت، به‌ویژه در حوزه علم، فناوری و نوآوری، تبیین کننده ضرورت شکل‌گیری «گروه جامعه و پیشرفت» بوده است. تلاش برای تسهیل فرآیند تدوین، ترویج و پیاده‌سازی الگوی های بومی پیشرفت شناسایی و پیگیری نیازهای پژوهشی در جهت تحول و پیشرفت کشور با تأکید بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی فناوری و نوآوری به‌عنوان مأموریت کلیدی این گروه تعریف شده است. در این گروه تلاش می‌شود تا با اتخاذ رویکرد مبنایی و در عین حال کاربردی در پژوهش‌ها، الگوها و مدل‌های مطلوب برای پیشرفت استخراج گردد.

  • توسعه نظریه‌ها و الگوهای بومی پیشرفت و گفتمان‌سازی آن در میان نخبگان، حاکمیت و عموم جامعه؛
  • رصد، مسئله‌یابی، فرصت شناسی، یافتن راه‌حل‌های بومی و کنشگری فعال در زیست‌بوم تحول و پیشرفت کشور؛
  • توسعه مدل های بومی و اسلامی برای پیشرفت، ترویج و گفتمان‌سازی آن
  • مشارکت در حل مسائل اولویت‌دار تحول و پیشرفت با در نظر گرفتن اقتضائات اجتماعی و فرهنگی کشور؛
  • مسأله‌یابی و شبکه‌سازی با نهادها و بازیگران فعال در راستای نیل به پیشرفت؛
  • مطالعات اجتماعی مرتبط با توسعه علم و فناوری.
نام همکارسمت/ جایگاه/ نقش
پژوهشگر
پژوهشگر
عضو هیئت علمی
# عنوان نویسنده(ها) سال انتشار پیوست
1 مطالعه تطبیقی دانشگاههای دارای تجارب موفق در زمینه مشارکت اقتصادی در جامعه با تمرکز بر دریاپایگی - مبتنی بر مدل UBC محمد خادمی کله‌ لو 1399 PDF icon دریافت فایل (1.96 مگابایت)
2 مجموعه چکیده های برگزیده چهارمین همایش بین المللی اربعین صدیقه رمضانی 1399 PDF icon دریافت فایل (415.47 کیلوبایت)
3 گونه ها و ساحتهای مشارکت جمعی در پیاده روی اربعین صدیقه رمضانی 1399 PDF icon دریافت فایل (2.51 مگابایت)
4 بررسي ابعاد و اجزای ذهني مشارکت جمعي در پیاده روی اربعین صدیقه رمضانی 1399 PDF icon دریافت فایل (484.62 کیلوبایت)
5 مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح محمد خادمی کله‌ لو 1399 PDF icon دریافت فایل (168.89 کیلوبایت)
6 ارائه الگوی سیاست گذاری توسعه فناوری اطلاعات در دانشگاه های افسری آجا محمد خادمی کله‌ لو 1398 PDF icon دریافت فایل (950.69 کیلوبایت)
7 A Justice-Oriented Innovation System: A Grounded Theory Approach زهرا ابوالحسنی 1393 PDF icon دریافت فایل (332.54 کیلوبایت)
8 ارزیابی برخی از مدلهای نوآوری از منظر میزان هماهنگی با اهداف عدالت اجتماعی زهرا ابوالحسنی 1393 PDF icon دریافت فایل (920.71 کیلوبایت)
9 آسیب شناسی فرایند تأسیس رشته‌های جدید دانشگاهی در ایران (مورد علوم انسانی) مریم محمودی, محمد خادمی کله‌ لو 1395 PDF icon دریافت فایل (358.04 کیلوبایت)
10 چالش‌های اخلاق اجتماعی در حوزه فناوری 1395 PDF icon دریافت فایل (172.81 کیلوبایت)

صفحه‌ها