کتاب‌ها

میثاق ملی

انتشارات: انتشارات جدید
نویسنده(ها): - لعیا جنیدی- بیژن عباسی- مصطفی رضایی
سال انتشار: 1400

سالنامه مهارت ایران

انتشارات: دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی
نویسنده(ها): محمد خادمی کله لو
سال انتشار: 1399

صفحه‌ها