مراسم رونمایی از کتاب گفتارهایی پیرامون اقتصاد سیاسی قواعد اساسی

تبیین و فهم نقش ساختهای متفاوت حقوقی و نهادی اساسی در حوزه تصمیم گیریهای اقتصادی که از آن به اقتصاد سیاسی قواعد اساسی تعبیر از اهمیت دوچندانی در جهت ارایه هر نوع طرح تحولی در اقتصاد ایران برخوردار است. از آنجا که هر نوع تحول احتمالی در آینده اقتصاد ایران به نوعی نیازمند توجه به این ادبیات اقتصادی است و ادبیات حوزه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی در ایران چندان شناخته شده نیست، پژوهشکده مطالعات فناوری تلاش نموده است تا در قالب یک کار پژوهشی  و به صورت کاملا هدفمند و گزینش شده مروری بر ادبیات این حوزه اقتصادی داشته باشد که نتیجه آن در قالب کتاب گفتارهایی پیرامون اقتصاد سیاسی قواعد اساسی به چاپ رسیده است. در این راستا، مراسم رونمایی از کتاب گفتارهایی پیرامون اقتصاد سیاسی قواعد اساسی با حضور اساتید ارجمند آقایان دکتر فرشاد مؤمنی و کیومرث اشتریان و تدوین کنندگان کتاب در تاریخ 11/7/1400 در پژوهشکده مطالعات فناوری از ساعت 16 الی 18 برگزار خواهد شد.

شرکت در این مراسم هم به صورت حضوری و هم به صورت مجازی برای شرکت کنندگان امکانپذیر است ولی حضور اساتید ارجمند به صورت مجازی خواهد بود. لینک ورود به جلسه نیز به صورت زیر است:

 

https://www.skyroom.online/ch/tsi/politicaleconomy