رویدادهای سیاستی شریف22 اثر بخشی فناوریهای نرم افزاری و سخت افزاری در مدیریت آب

ده سال آینده دوره ای مهم و راهبردی نه‌تنها برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بلکه برای توسعه فناوری است. با توجه به نقش کلیدی فناوری‌های حوزه محیط‌زیست در توسعه پایدار کشور و همچنین جایگاه آن‌ها در رفع معضلات محیط‌زیستی بحران‌زا همچون کم‌آبی، آلودگی هوا، فرونشست و ... ؛ تعیین اولویت‌های کلیدی فناورانه این حوزه در افق ۱۴۱۰ از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر در اکثر کشورهای پیشرفته نیز موردتوجه قرارگرفته است. نظر به اینکه کشورها بر اساس نیازهای اقتصادی، صنعتی، راهبردی و اجتماعي خود، فناوری‌های اولویت‌دار را تعیین می‌کنند . در اين راستا برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری، توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در حال انجام است. نشست " اثر بخشی فناوری های نرم و سخت در مدیریت آب ایران" نيز توسط پژوهشكده سياستگذاري دانشگاه شريف؛ كه متولی حوزه آب و محيط زيست برنامه فوق مي باشد در روزسه شنبه 23 آذر از ساعت 10 تا 11 برگزار خواهد گرديد. اين نشست در صدد است با یکپارچه نمودن نظرات خبرگان و فعالان حوزه آب، فناوری‌های اولویت‌دار را برای چالش هاي منابع آب شناسایی نماید. مدعوين: 1- آقاي دكتر مهدي ضرغامي، ( دبير نشست ): استاد دانشكده مهندسي عمران دانشگاه تبريز (حضوري) 2- آقاي دكتر علي عبدالهي نسب: عضو هیئت علمی و دبیر کمیته آب و محیط زیست پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری(حضوري) 3- جناب آقاي مهندس فريد گلكار، "کارشناس تعدیل وضع هوا و مدیر مرکز ملی باروری ابرها (آنلاين) 4- جناب آقاي مهندس مهدي نظري ،كارشناس گروه آب مركز همكار ي های تحول و پيشرفت رياست جمهوري(انلاين)

 

https://www.aparat.com/v/t30cH