مریم محمودی

مریم محمودی

 • سمت: 
  پژوهشگر گروه جامعه و پیشرفت
 • تلفن تماس: 
  داخلی 1465
 • رایانامه: 
  Mahmoodi@tsi.ir
 • آخرین مدرک تحصيلی: 
  کارشناسی ارشد