امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با پژوهشکده مطالعات فناوری

تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با پژوهشکده مطالعات فناوری به‌منظور طراحی، اجرا و کاربست پژوهش‌ها و تقویت رابطه آموزش‌های مهارتی و بازار کار روز سه‌شنبه مورخ 8 مهرماه 1399 در حاشیه جلسه شورای پژوهشی سازمان که با حضور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری برگزار گردید، امضا شد.

این تفاهم‌نامه همکاری مشترک در جهت طراحی، اجرا، کاربست پژوهش‌ها و رصدهای موردنیاز به‌منظور تقویت‌ رابطه آموزش‌های مهارتی و بازار کار در راستای غنای تصمیمات کارشناسی و اجرای بهینه برنامه‌ها و وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور منعقد شده است. انجام پژوهش‌های حوزه حکمرانی آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و همچنین سیاست‌گذاری اشتغال مهارت آموزان در جهت بهینه‌سازی رابطه آموزش‌های مهارتی با بازار کار؛ کمک به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور با استفاده از مطالعات آینده‌پژوهی در حوزه بازار کار و نوع مأموریت سازمان فنی و حرفه‌ای در آینده؛ پشتیبانی مطالعاتی و پژوهشی در حوزه شناسایی و تعریف مشاغل و مهارت‌های موردنیاز بازار کار آینده؛ امکان‌سنجی و کمک در جهت عرضه نیروی کار واجد مهارت به بازار کار بین‌المللی و به‌ویژه بازار کار کشورهای منطقه؛ مشارکت و همکاری در طراحی و تعریف مسیرهای حرفه مبتنی بر نیاز بازار کار و متناسب با نظام صلاحیت حرفه‌ای و پشتیبانی فکری و پژوهشی از فرایند تصمیم‌گیری سازمان در امور مربوط به اجرای «قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی» ازجمله مهم‌ترین اهداف تفاهم‌نامه این تفاهم‌نامه است.

امید می‌رود پژوهشکده مطالعات فناوری با پشتوانه پژوهشی که در حوزه مشاغل و مهارت‌ها و همچنین تعالی بخشی به‌نظام آموزشی و تربیت نیروی انسانی دارد، بتواند در کنار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای که بزرگ‌ترین متولی آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی در کشور است، گام‌های مثبتی در تعالی بخشی به آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی به اشتغال پذیری جوانان کشور عزیزمان بردارد.