اولین کارگروه تخصصی تامین مالی در صنعت خودرو

اولین کارگروه تخصصی تامین مالی در صنعت خودرو با هدف غنی سازی محتوای اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو روز سه شنبه 8 مهرماه در سالن اجتماعات پژوهشکده مطالعات فناوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مطالعات فناوری، این نشست با حضور دکتر روح اله ابوجعفری، مدیر گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده و دبیر کارگروه تخصصی تامین مالی در صنعت خودرو، دکتر جمال جلیل پور، قائم مقام معاونت مالی شرکت ایران خودرو، دکتر سعید جمالی، مدیر تامین مالی شرکت سایپا، خانم اسماعیلی، مدیر تامین مالی شرکت ایران خودرو، دکتر محمد صادق صارمی، دکتر برزین جعفر تاش و محسن اختیاری، پژوهشگران گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده برگزار شد. در این نشست حاضرین دیدگاه های خود را در خصوص روند همکاری های بعدی اعلام و پیرامون پیشنهادهای ارائه شده بحث و گفتگو پرداختند. رئوس مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:
o آسیب‌شناسی تأمین مالی صنعت خودرو با تأکید بر مباحث قیمت‌گذاری
o تجربه نگاری تأمین مالی های صورت گرفته با تأکید بر بازار سرمایه
o روش های تأمین مالی فناوری و نوآوری در صنعت خودرو
پس از بررسی موضوعات مطرح شده، دو موضوع مهم « بحث و بررسی در مورد طرح قانون جدید از نظر تامین مالی » و « طراحی یک چالش سیاستی برای موضوع تأمین مالی در کنفرانس » در دستور کار قرار گرفت. در نهایت مقرر شد اعضاء در تعامل با هم اهداف و روندهای اجرایی کارگروه را مشخص نمایند. گفتنی ست کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو ۲ و ۳ دی ماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.