تحلیل یادگیری سیاسی در فرایند تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری‌ها (از ارائه به مجلس تا تصویب قانون)

سال انتشار: 
1395
نام مجله: 
ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
جایگاه سازمانی: 
گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
نوع مقاله: 
کنفرانس
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
، کیارش فرتاش ،پدرام پورعسکری