مجموعه نشست های «گامی به سوی ارتقای سند الگوی پایه پیشرفت»، با هدف کمک به تولید محتوای فکری برای تکمیل سند الگوی پایه برگزار میشود.

تاریخ : 1397/12/14

تعداد بازدید : 189

5 امتیاز از 1 رای

مجموعه نشست های «گامی به سوی ارتقای سند الگوی پایه پیشرفت»، با هدف کمک به تولید محتوای فکری برای تکمیل سند الگوی پایه برگزار میشود.
محور نشست اول: آشنایی با «نقدهای فرهنگستان علوم اسلامی قم به سند الگوی پایه پیشرفت و پیشنهادهای ایجابی این مجموعه»؛ و دریافت انتقادات و نظرات نخبگان جوان جهت کمک به غنای بیشتر این دیدگاه
ارائه دهنده: حجت الاسلام پیروزمند، عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی
زمان: سه شنبه،۱۴ اسفند
ساعت ۱۶:۳۰-۱۸
مکان:خ حبیب الهی،خ شهید متولیان، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو،سالن کنفرانس
برگزار کننده: گروه جامعه و پیشرفت، پژوهشکده مطالعات فناوری

نظر شما