برگزاری نشست تخصصی با عنوان «​آیا دیدگاه اندیشمندان مسلمان می تواند به فهم ما از فناوری و نحوه تعامل با آن کمک کند؟​»

تاریخ : 1396/10/24

تعداد بازدید : 407

5 امتیاز از 1 رای

نشست تخصصی با عنوان «​آیا دیدگاه اندیشمندان مسلمان می تواند به فهم ما از فناوری و نحوه تعامل با آن کمک کند؟​» در روز سه شنبه 19 دی ماه، به همت گروه جامعه و پیشرفت پژوهشکده مطالعات فناوری برگزار شد.

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
نشست تخصصی با عنوان «​آیا دیدگاه اندیشمندان مسلمان می تواند به فهم ما از فناوری و نحوه تعامل با آن کمک کند؟​»  در روز سه شنبه 19 دی ماه، به همت گروه جامعه و پیشرفت پژوهشکده مطالعات فناوری  برگزار شد.
در  این جلسه که  از مجموعه پیش نشست های همایش بین المللی دین، فرهنگ و فناوری بود ، آقای دکتر نمازی به طرح نتایج پژوهش خود در خصوص موضوع نشست پرداختند؛ و   دیدگاه های سه اندیشمند مسلمان، شامل دیدگاه های شهید مطهری، دکتر نصر و آیت الله خامنه ای، در مورد تعریف و کابردهای فناوری، توسعه فناوری، ارتباط با طبیعت و ...مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. 
نظر شما