نیروهای تسهیل کننده و بازدارنده همکاری های فناورانه بین شرکت های بزرگ و کوچک فناوری محور

سال انتشار: 
1397
نام مجله: 
فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی
جایگاه سازمانی: 
گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
،شعبان الهی، مهدی مجیدپور