حسابرسی جریان مواد، ابزاری برای شناخت گلوگاه‌ها و جهت دهی به سیاست‌ها

سال انتشار: 
1397
نام مجله: 
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
جایگاه سازمانی: 
گروه مطالعات و همکاری های بین المللی علم و فناوری
نوع مقاله: 
کنفرانس
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
،مریم بهرامی کهیش راد