تجربیاتی درباره فرایند تهیه، تصویب و اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری‌ها

سال انتشار: 
1395
نام مجله: 
ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
جایگاه سازمانی: 
گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
نوع مقاله: 
کنفرانس