پروژه‌ها

برای ارتباط با مدیران گروه کلیک نمایید.

برنامه جامع ساماندهی جمع آوري گازهاي همراه نفت

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 1 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (1.22 مگابایت)

بررسی ماهیت، ساختار و کارکردهای مراکز مالی بین المللی(IFC) و ارزیابی ضرورت و الزامات ایجاد این نهاد در ایران

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 1 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (990.57 کیلوبایت)

بررسی ساز و کارهای نهادهای مدیریت اقتصاد در ایران و دنیا

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 1 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (932.61 کیلوبایت)

اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه در اتریش

گروه پژوهشی: گروه اقتصاد دانش‌بنیان
همکار(ها):
مدت زمان: 1 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (1.88 مگابایت)

بررسی الگوی مشارکت ایران در بازسازی کشورهای آسیب دیده از جنگ (عراق، سوریه و یمن)

گروه پژوهشی: گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (3.02 مگابایت)

سلسله نشست‌های احصاء مسائل اجتماعی و فرهنگی حوزه علم و فناوری

گروه پژوهشی: گروه جامعه و پیشرفت
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

گفتمان بومی کشور در زمینه مهاجرت بین‌المللی

گروه پژوهشی: گروه جامعه و پیشرفت
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

بررسی نقش حاکمیت در پیشبرد صنایع فرهنگی: مطالعه موردی کشورهای کره جنوبی، چین و ترکیه

گروه پژوهشی: گروه جامعه و پیشرفت
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

درصد وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی

گروه پژوهشی: گروه جامعه و پیشرفت
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (420.96 کیلوبایت)

اتاق فکر قرارگاه مهارت آموزی سربازان وظیفه

گروه پژوهشی: گروه جامعه و پیشرفت
همکار(ها):
مدت زمان: 6 ماه
پیوست:

صفحه‌ها