امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک با دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه رویکرد توسعه همکاری های پژوهشکده با دانشگاه های برتر

در ادامه رویکرد توسعه همکاری­ های پژوهشکده با دانشگاه­ های برتر کشور، تفاهم­ نامه همکاری­ های مشترک فی­ مابین پژوهشکده با دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی جلسه ­ای با حضور مسئولین دو طرف، به امضای رؤسای دو مجموعه رسید.همکاری­ های ذیل این تفاهم ­نامه در دو محور آموزشی و پژوهشی و در زمینه سیاست‌گذاری و مدیریت علم، فناوری و نوآوری طراحی و اجرا خواهد شد.