سالنامه مهارت ایران

Images: 


نوع کتاب : 
تاٌلیف
نویسنده (ها): 
گروه پژوهشی: 
جامعه و پیشرفت
سال انتشار: 
1399

اطلاعات نشر

  • دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی
تعداد صفحات: 
102
شابک : 
1111111111111

توضیحات