بررسی الگوی مشارکت ایران در بازسازی کشورهای آسیب دیده از جنگ (عراق، سوریه و یمن)

تاریخ شروع: 
1398/01/01
مدت زمان اجرا: 
6ماه
جایگاه سازمانی: 
گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری
همکاران: 
مصطفی محسنی کیاسری
عفت نوروزی
تصویر: