برگزاری وبینار بین‌المللی تامین مالی نوآورانه برای پیشرفت فناورانه

وبینار بین المللی تامین مالی نوآورانه برای پیشرفت فناورانه با حضور نویسندگان فصول کتاب با مشارکت کشورهای مختلف از ترکیه و سوئد تا ژاپن و تایلند در تاریخ 14 تیرماه 1400 برگزار شد. این همایش با مشارکت پژوهشکده مطالعات فناوری، دانشگاه توکای ژاپن، صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه شد.

در ابتدا این همایش با سخنرانی افتتاحیه آقایان پروفسور یوشی‌کاوا معاون آموزشی دانشگاه توکای ژاپن و آقای دکتر ملکی‌فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی آغاز شد. در ادامه سخنرانان کلیدی این همایش پروفسور یوشینو استاد برجسته دانشگاه کیو ژاپن و مدیر مرکز پژوهشی مالی ژاپن و دکتر محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ج.ا.ایران در موضوع همایش ایراد سخن داشتند.

سخنرانان در سه بخش با عناوین چالشها فرصتها و راهکارها، چارچوبهای مقررات‌گذاری و سیاستگذاری و نوآوری در نهادها، محصولات و فرایندها فصول خود را ارائه کردند. آقایان پرفسور یوشینو، دکتر ابوجعفری و دکتر تقی‌زاده به ترتیب در هر بخش نکات تکمیلی و اصلاحی خود را به نویسندگان ارائه نمودند.

در صورتی که نتوانستید در وبینار تامین مالی نوآورانه برای پیشرفت فناورانه شرکت کنید در ادامه لینک فیلم ضبط شده وبینار در اختیار شماست.

 دانلود فیلم ضبط شده وبینار(یوتیوب) : https://lnkd.in/gwSHA4j