امضای تفاهم‌نامه همکاری پژوهشکده مطالعات فناوری با معاونت امور اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور

در راستای فراهم آوردن زمینه های اشتغال و فعالیت مولد و پایدار جهت خانوارهای تحت حمایت سازمان بهزیستی تفاهم نامه همکاری مشترک میان پژوهشکده با این نهاد با موضوع «همکاری مشترک در تهیه طرح اشتغال و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» با حضور آقای دکتر طباطبائیان رئیس محترم پژوهشکده مطالعات فناوری و آقای حبیب الله مسعودی فرید معاونت محترم امور اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور در تاریخ 19/4/1400 در محل سازمان بهزیستی منعقد گردید. از اهم اهداف این تفاهم نامه می توان به موارد زیر اشاره نمود

  •  کمک به گسترش عدالت اجتماعی، کاهش آسیب های اجتماعی و تحکیم بنیاد خانواده با حمایت از زنان آسیب‌پذیر؛
  • زمینه‌سازی برای مشارکت گروه هدف در حل مسائل با هدف درمان پایدار؛
  •  کمک به گذار از رویکرد مأموریت‌گرا به رویکرد کسب‌وکار محور در توسعه اشتغال زنان سرپرست خانوار؛
  • جلب مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای بخش خصوصی، خیریه ها، نهادهای مردمی و بخش دولتی به ‌منظور حمایت و مشارکت در طرح اشتغال و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در راستای محرومیت‌زدایی.