مطالعات بین‌الملل علم وفناوری

دوشنبه

7 تير

پیشنهاد چهارچوبی برای رتبه بندی نهادهای بین المللی علم و فناوری

دوشنبه

28 مهر

ایران و چند جانبه گرایی راهبردی مبتنی بر دیپلماسی علم: مطالعه ی تطبیقی حضور ایران، تركیه، عربستان و مالزی در سازمان های بین المللی علم و فناوری

يكشنبه

15 دى

توصیه های سیاستی برای ارتقای نظام مالکیت فکری در ایران

ظام مالکیت فکری عبارت است از مجموعه نهادها و قوانینی که در طراحی، بهکارگیری و اجرای مالکیت فکری دراقتصاد ملی دخیل اند. نظام مالکیت فکری یکی از مهمترین خرده نظامهای نظام ملی نوآوری است که ابزار بالقوۀ قدرتمندی برای سیاستهای نوآوری در همۀ کشورها با هر سطحی از توسعه به شمار می آید. بااینحال، به علت تفاوت در ماهیت و عملکرد نظام ملی نوآوری در کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته، نظام مالکیت فکری باید با سطح توسعه و ظرفیت نوآوری در این کشورها متناسب باشد.

يكشنبه

24 شهريور

تبین ضعف‌های نظام ملی نوآوری ایران با رویکردی کارکردگرا

يكشنبه

24 شهريور

ارائه‌ی چارچوبی تحلیلی برای مفهوم دیپلماسی علم و فناوری

يكشنبه

24 شهريور

ارزيابي تأثير كاركردهاي نهادهاي ميانجي در رفع ضعف هاي نظام ملي نوآوري ايران

صفحه‌ها

ارتباط با ما

  • نشانی: تهران- خیابان ستارخان- خیابان شهید دکتر حبیب‌الله - تقاطع خیابان شهید سروش (یکم) پلاک 96 - پژوهشکده مطالعات فناوری
  • تلفن: 02166500065
  • فاکس: 02166500060
  • کدپستی: 1455693415
  • ایمیل: info@tsi.ir