مصطفی محسنی کیاسری

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: مصطفی محسنی کیاسری

سمت کاری: پژوهشگر گروه سیاست نو آوری و آینده نگاری

پست الکترونیکی: mohseni@tsi.ir

شماره تماس محل کار: 66500065

سوابق تحصیلی

مقطع رشته گرایش محل تحصیل از سال تا سال معدل

کارشناسی مهندسی صنایع تولید صنعتی دانشگاه کردستان 1383 1387 15.02

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی انتقال تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی 1388 1391 17.70

دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران 1392 در حال تحصیل 17.45

عناوین پایان نامه‌ها

عنوان رساله دکتری: «ارائه الگوی همکاری شرکتهای خوشهای با شرکت‌های کوچک و متوسط دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های طرف تقاضای نوآوری» 1394 استاد راهنما :دکتر مهدی محمدی

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: آسیب­شناسی فرآیند توسعه محصول جدید در صنایع غذایی ایران از منظر فرآیندهای مدیریت تکنولوژی 1391 استاد رهنما :دکتر بامداد صوفی

کتاب‌های تالیف و ترجمه شده

گردآوری و تالیف کتاب «مدیریت نوآوری محصول: مفاهیم و فرآیندهای توسعه محصول جدید» 1393

تالیف کتاب «طرح مدیریت جامع پارک های علم و فناوری دانشگاهی» 1392

ترجمه کتاب «DNA نوآور» اثر کریستینسن مولف برتر حوزه نوآوری 1393

تالیف کتاب « خطوط راهنمای سطوح آمادگی فناوری» 1395

ترجمه کتاب «استراتژی‌های تغییر بازی» 1394

نویسنده همکار در کتاب

“The Science, Technology and Innovation Policy Making: Its Trends and Objectives in the Developing Countries” Chapter 2: Science, Technology and Innovation Policy Making in Developing Countries: The Case of Islamic Republic of Iran 2016

مقالات علمی- پژوهشی بین المللی و داخلی

Developing a Model for Technological Capability Assessment – Case of Automotive Parts Manufacturers in IRAN 2012

آسیب‌شناسی فصل علم و فناوری برنامه‌های توسعه 5 ساله بر مبنای نظام ملی نوآوری 1394

نقش توانمندی مدیریت فناوری در فرآیند توسعه محصولات جدید دفاعی (یافته‌های تجربی) 1395

مقالات علمی ترویجی و کنفرانسی

ارائه مدلی برای ارزیابی و اولویت بندی فناوری‌ها در حوزه حمل و نقل 1394

طراحی الگو و فرآیند مناسب برای آینده نگاری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 1392

ارزیابی آمادگی الکترنیک شرکت های کوچک و متوسط: مورد مطالعه شرکت دارویی ابوریحان 1390

کنکاشی در باب نقش فرهنگ ملی در پذیرش فناوری­های جدید 1390

بررسی تاثیر پدیده تفکر گروهی در تیم های توسعه محصول جدید 1391

شاخصهای عملکرد مراکز رشد واحدهای فناوری با رویکرد توانمندیهای نوآوری 1391

بررسی تجربه انجام آینده‌نگاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران 1393

بررسی نقش نهادهای میانجی نوآوری در صنایع الکترونیک 1394

بررسی و تحلیل نقش و کارکردهای نهادهای میانجی نوآوری و فناوری با رویکردی به توسعه پایدار 1394

میانجی‌های نوآوری و همپایی صنعت خودروسازی درکشورهای در حال توسعه 1394

خردمایه تشکیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: واسطه­گری کلان علم و فناوری 1394

بررسی و تحلیل نقش نهادهای میانجی نوآوری و کارکردهای آنها در حوزه صنایع دارویی 1394

سایر تالیفات

بررسی اقتصادی طرح های صنعتی 1385

امکان سنجی احداث کارخانه آرد گندم 86

نمودار های کنترل فازی 87

تالیف مقاله تحت عنوان «مطالعه تطبیقی تجاری سازی تحقیقات و دستاوردهای دانشگاهی» 1389

سوابق و تجارب کاری

رئیس کمیته تدوین برنامه راهبردی صنعت نانوتکنولوژی کشور 1395 الی 1395

پژوهشگر و مسئول کنترل پروژه پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری 1392 تا اکنون

پژوهشگر کمیسیون هماهنگی و سیاستگذاری شواری عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) 1391 الی 1393

کارشناس صنعت و فناوری شرکت رهپویان دانش و فن آوری فرا (RDFCO) 1390 الی 1391

کارشناس مدیریت فناوری شرکت مدیریت فناوری آینده اندیشان (Futech) 1389 الی 1390

پروژه های پژوهشی

مدیر پروژه بررسی اثر تحریم ها بر حوزه علم و فناوری کشور- کمیسیون هماهنگی و سیاستگذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)

همکار پروژه نگاشت نهادی ملی و ارائه تقسیم کار نهادی در حوزه علم و فناوری - کمیسیون هماهنگی و سیاستگذاری شورای عالی عتف

همکار پروژه بررسی چارچوب فصل توسعه علم و فناوری بودجه کل کشور- کمیسیون هماهنگی و سیاستگذاری شورای عالی عتف

همکار پروژه آینده نگاری فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور با مشارکت موسسه MIGHT مالزی و پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

مدیر پروژه «طراحی ابزارهای سیاستی مشوق بازار محصولات دانش بنیان» در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مشارکت در پروژه «بررسی شاخص­های ارزیابی نیازمندی فناوری بخش زراعت و پیشنهاد شاخص­های مناسب برای ارزیابی آن در ایران»- پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

مشارکت در پروژه «آسیب‌شناسی فصل علم و فناوری برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور» در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

مشارکت در پروژه «ایجاد پایگاه قوانین و مقررات علم و فناوری در کشور» در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

مشارکت در پروژه «بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در توسعه علم و فناوری» در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

مشارکت در پروژه «راهکار‌های ارتقاء صادرات محصولات با فناوری پیشرفته» در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

همکاری در تدوین استراتژی فناوری شرکت ایران ترانسفو

همکاری در پیاده سازی و ارزیابی نظام مدیریت تکنولوژی شرکت ایران ترانسفو

همکاری در تدوین نظام­نامه پژوهش مرکز مطالعات وزارت کشور

مشارکت در تدوین نظام­ نوآوری بخش کشاورزی کشور

همکاری در پیاده سازی فرآیندها و مدل­های اکتساب سیستم و توسعه محصول جدید در صنایع هوایی قدس

سوابق تدریس

تدریس سیستم های اطلاعاتی مدیریت (نرم افزار access) ) 1390 دانشگاه علامه طباطبایی

تدریس دوره تهیه طرح کسب و کار و کارآفرینی 1391 مدیریت صنعتی واحد شمال

تدریس درس پژوهش عملیاتی 1392 دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

تدریس دروس تخصصی مدیریت 1393 الی 1395 دانشگاه مازندارن

همکاری با مجلات علمی پژوهشی، همایش‏های علمی و یا فعالی‌های اجرایی

برگزاری دوره آموزش ممیزی داخلی ISO 9001 : 2000 1386 مسئول برگزاری وابسته به شرکتICS

عضو فعال انجمن مدیریت تکنولوژی ایران از 1388 تاکنون

همکاری در برگزاری اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری از سال 1388 تا کنون

جایزه ملی مدیریت فناوری 1391 مدیر اجرایی انجمن مدیریت فناوری ایران

داور مقالات هفتمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی 1392

داور مقالات مجله علمی پژوهشی مدیریت نوآوری 1395

عضو هیات تحریریه فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری 1395 عضو هیات تحریریه مرکز توسعه آموزش های نوین ایران

رئیس کمیته تدوین برنامه راهبردی صنعت نانوتکنولوژی کشور 1395 رئیس کمیته حکم از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت

دریافت رزومه