حسابرسی جریان مواد، ابزاری برای شناخت گلوگاه‌ها و جهت‌دهی به سیاست‌ها

تاریخ : 1397/07/22

تعداد بازدید : 164

1 امتیاز از 1 رای

عنوان مقاله ای است که توسط دکتر جواد مشایخ (مدیر کمیته مطالعات بین الملل پژوهشکده مطالعات فناوری) در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (آی‌مت 2018) ارائه گردید

حسابرسی جریان مواد، ابزاری برای شناخت گلوگاه‌ها و جهت‌دهی به سیاست‌ها، عنوان مقاله ای است که توسط دکتر جواد مشایخ (مدیر کمیته مطالعات بین الملل پژوهشکده مطالعات فناوری) در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (آی‌مت 2018) ارائه گردید؛ این کنفرانس بین‌المللی یکی از مهم‌ترین اجتماعات متخصصان و محققان مواد و متالورژی در منطقه خاورمیانه است. این مقاله در قالب یکی از سه سخنرانی کلیدی پانل بررسی آینده صنایع متالورژی با در نظر گرفتن تحولات اقتصادی گذشته و پیش رو، روز سه شنبه هفدهم مهرماه، در نخستین روز برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی در مصلای امام خمینی (ره)، ارائه شد. دیگر سخنرانان این پانل، آقایان دکتر طهماسب مظاهری (رییس کل اسبق بانک مرکزی) و مهندس علی اکبر متحدی (عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علم و صنعتی و عضو هیئت مدیره شرکت مس باهنر) بودند.

در این ارائه ضمن اشاره به روند صعودی سرانه مصرف مواد در دنیا، تبعات مختلف آن مورد بحث و اشاره قرار گرفت. در ادامه با بررسی آراء محققان مختلف درباره نسبت توسعه پایدار و مصرف مواد، نظریه های بدیل درباره جدایش مطلق و جدایش نسبی ارائه گردید. سپس مفهوم حسابرسی جریان مواد و شاخص های مورد استفاده در این زمینه معرفی و نمونه هایی از کاربرد حسابرسی جریان مواد در اسناد سیاستگذاری های بخشی و ملی در کشورهای مختلف ارائه گردید. این در حالی است که ایران به عنوان پنجمین کشور برخوردار از منابع طبیعی توجه چندانی به تحلیل و حسابرسی جریان مواد در سطح ملی نداشته است و هدفگذاری های انجام شده در اسناد سیاستی عمدتاً کلی و غیرقابل اندازه گیری هستند. به نظر می رسد مفهوم حسابرسی جریان مواد به عنوان یک ابزار تحلیلی کارآمد باید بیشتر مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران بخشی و کلان در کشور قرار گیرد تا منجر به طراحی سیاستهایی کاراتر و قابل اندازه گیری تر شود تا از این رهگذر آسیب پذیری ملی کاهش یابد، چراکه مواد مختلف به عنوان یکی از ورودی های مهم در سیستم های اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی در توسعه و پیشرفت یک ملت دارد و حسابرسی جریان مواد این قابلیت را فراهم می سازد تا گلوگاه ها به درستی شناسایی شوند.  

 

نظر شما