مهارت‌های مرتبط با مشاغل آینده در دستور کار مهارت‌آموزی سربازان وظیفه نیروهای مسلح قرار می‌گیرد

تاریخ : 1396/07/15

تعداد بازدید : 884

5 امتیاز از 1 رای

در گردهمایی تخصصی مهارت افزایی و تسهیل اشتغال سربازان وظیفه نیروهای مسلح مطرح شد: مهارت‌های مرتبط با مشاغل آینده در دستور کار مهارت‌آموزی سربازان وظیفه نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

به گزارش دبیرخانه اتاق فکر قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه در پژوهشکده مطالعات فناوری، در نخستین گردهمایی تخصصی مهارت افزایی و تسهیل اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح عنوان شد که هم زمان با تاکید بر آموزش مهارت‌های موردنیاز بازار کار فعلی کشور توجه به مهارت‌های موردنیاز بازار کار آینده نیز که ازجمله ضروریات مهارت‌آموزی سربازان وظیفه به شمار می آید و در دستور کار قرارگاه مهارت آموزی قرار گرفته است. همچنیندبیر خانه اتاق فکر سرباز ماهر به نقل از هیئت رئیسه کارگروه کارآفرینی و اشتغال مهارت آموختگان عنوان داشت که نیازسنجی مهارت‌ها ازجمله الزامات و مقدمه طراحی و اجرای دوره‌های مهارتی محسوب می شود که در راستای این نیازسنجی، آمایش نیازهای مهارتی نیروهای مسلح نیز در دستور کار قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه قرار دارد و نیازهای احصاء شده مبنای آموزش سربازان قرار خواهد گرفت.

در این گردهمایی هیئت رئیسه کارگروه کارآفرینی و اشتغال مهارت آموختگان ضمن اشاره به مأموریت‌های قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه در رابطه با کمک به اشتغال مهارت آموختگان خاطرنشان شدند که مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های عمومی و مهارت‌های تخصصی محوریت دوره‌های مهارت‌آموزی سربازان وظیفه را تشکیل می‌دهد اما بااین‌وجود برنامه‌های آموزش کارآفرینی و کسب‌وکار نیز به‌واسطه اهمیتی که در تسهیل فرایند دست‌یابی به فرصت‌های شغلی حال و آینده دارد موردتوجه قرارگرفته است. همچنین این کارگروه در پایان رصد اشتغال سربازان مهارت آموخته در بازار کار را نیز ازجمله دیگر سازوکارهای کمک به اشتغال جوانان مطرح کرده و نحوه رهگیری اشتغال سربازان پس از طی دوران خدمت وظیفه را ازجمله دیگر اهداف قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح بر شمرد. 

نظر شما