نظام تبادلات بین المللی شبکه بانگی کشور تهدیدات، آسیب ها و راهکارهای و راهکارهای مقاوم سازی

Images: 


نوع کتاب : 
تاٌلیف
گروه پژوهشی: 
اقتصاد دانش‌بنیان
سال انتشار: 
1395

اطلاعات نشر

  • نیلوفران
تعداد صفحات: 
502

توضیحات