نظام ارزی مقاوم در برابر تهدیدات خارجی تهدیدات، آسیب ها و راهکارهای اجرایی

Images: 


نوع کتاب : 
تاٌلیف
گروه پژوهشی: 
اقتصاد دانش‌بنیان
سال انتشار: 
1395

اطلاعات نشر

  • نیلوفران
تعداد صفحات: 
312

توضیحات