مبانی نظری سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری از نگاه مکاتب علم اقتصاد

سال انتشار: 
1398
گروه پژوهشی: 
نام مجله: 
فصلنامه سیاست علم و فناوری
نویسنده: 
جایگاه سازمانی: 
گروه اقتصاد دانش‌بنیان
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی