سياست گذاري براي توسعه علوم و فناوري هاي بنيادين: مروري بر برخي تجارب برتر جهاني

سال انتشار: 
1399
گروه پژوهشی: 
نام مجله: 
رهیافت
پیوست: 
جایگاه سازمانی: 
گروه اقتصاد دانش‌بنیان
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
مصطفی صفدری رنجبر،محمدرضا عطارپور