برگزاری کارگاه آموزشی بین‌المللی سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری

تاریخ شروع: 
1393/02/01
مدت زمان اجرا: 
6ماه
جایگاه سازمانی: 
گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری