بررسی نقش حاکمیت در پیشبرد صنایع خلاق فرهنگی مطالعه موردی کشورهای کره جنوبی، چین و ترکی

Images: 


نوع کتاب : 
تاٌلیف
گروه پژوهشی: 
جامعه و پیشرفت
سال انتشار: 
1395

اطلاعات نشر

تعداد صفحات: 
320
شابک : 
9786009380251

توضیحات

این روایت سفری 60 ساله از صنعت فرهنگ به صنایع فرهنگی و در پایان به صنایع خلاق است. تم اصلی این سفر، تعارض میان فرهنگ و اقتصاد است که در قلب این ترمینولوژی قرار گرفته است. این موضوع تنها مسئله هنر و بازار نیست. بازار در کالاهای فرهنگی تاریخ طولانی دارد و مسئله‌ای بوده که همواره در کنار هنرمند وجود داشته است. در قرن اخیر تولید کالاهای فرهنگی با توسعه تکنولوژی‌های بازتولید شتاب گرفته و این محصول به صورت فزاینده‌ای تبدیل به سرمایه شده است. تولید کالا مانند سرمایه‌داری نیست، اولی قدمتی باستانی دارد در حالی که سرمایه‌داری تنها 500 سال پیش در اروپا آغاز شده است. روح سرمایه‌داری در اصل انباشت نامحدود در قبال هزینه کردن همه ارزش‌های دیگر خلاصه شده است. هنر یا فرهنگ همواره محدودیت و یا اعتراضی نسبت به این اصل بوده‌اند اما به طور همزمان، در حال تبدیل شدن به موضوعی بودند که این قوانین سرمایه در موردشان به کار می‌رفت. (اکانر، 2010)