بررسی جامعه شناختی علل بحران آب در ایران: روایتی از آغاز یک پژوهش

سال انتشار: 
1397
گروه پژوهشی: 
نام مجله: 
نخستین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی
نویسنده: 
جایگاه سازمانی: 
گروه جامعه و پیشرفت
نوع مقاله: 
کنفرانس