کتاب «گره گشایی تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط: بررسی نقش اعتبارسنجی و برنامه های ضمانت اعتباری» از سوی انتشارات Routledge با همکاری سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و بانک توسعه آسیا به چاپ رسید.

این کتاب که با ویراستاری پرفسور یوشینو و دکتر تقی زاده حصاری در جولای سال 2019 به چاپ رسیده است، به بیان تجربه برخی از کشورها در زمینه تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و استفاده از ظرفیت ضمانت اعتباری در تأمین مالی این شرکت ها می پردازد.

فصل دهم این کتاب به بررسی تجربه ایران در مورد تأمین مالی شرکت های دانش بنیان از طریق برنامه ضمانت اعتباری پرداخته است. این فصل تحت عنوان «نقش طرح ضمانت اعتباری در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط با تاکید بر شرکت های دانش بنیان» به همت دکتر روح اله ابوجعفری، محمد مختاری و محسن اختیاری از پژوهشگران گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری در همکاری با دکتر علیرضا دلیری و دکتر فرهادتقی زاده حصاری صورت پذیرفته است.

در صورت تمایل به خرید این کتاب می توانید از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

https://www.amazon.com/Unlocking-SME-Finance-Asia-Development/dp/1138353426